ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1310 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ


ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ

 

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู (Thierry Mathou) และคณะ เข้าพบและหารือกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนำตัวและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสภาพการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย  ความมั่นคงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตำรวจ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ชุมชนชาวฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงราย ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และการดำเนินนโยบายฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันในจังหวัดเชียงรายและสถาบันของประเทศฝรั่งเศส