ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 4/2564


วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม โดยจังหวัดเชียงรายได้เชื่อมโยงสัญญานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มายังห้องประชุมอาเซียน