ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 2/2564


ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เนื่องด้วยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ทชร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดินชั้น 2 อาคารผู้โดยสารชร. โดยมีเนื้อหาการประชุมฯ ดังนี้

-เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ทชร.

-เรื่องยกเลิกการตรวจสอบบุคคลและสัมภาระอาคารผู้โดยสาร ทชร.

-เรื่องสำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงานสถานการณ์ข่าว

-เรื่องมณฑลทหารบกที่ 37 รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-เรื่องกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-เรื่องสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-เรื่องสถานีตำรวจภูธรบ้านรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-เรื่องท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายรายงานข้อมูล

1.สรุปจำนวนวัตถุต้องห้ามและวัตถุอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2564

2.สรุปผู้กระทำความผิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2564

3.การตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปกับอากาศยานของสมาชิกลูกเรือ

4.หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตรวจค้นปืนจัดกระดูก

5.แนวทางการปฏิบัติของการเข้า-ออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย ทชร.

6.การถือปฏิบัติตามระดับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือน