ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1189 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน ฯลฯ เข้าร่วม 

ในการนี้ ได้ร่วมกันพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดดอยจอมทอง วัดดอยงำเมือง วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง วัดฝั่งหมิ่น และวัดเจ็ดยอด ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒนาฯ พื้นที่วัดเจ็ดยอด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย และตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี ของพสกนิกรจังหวัดเชียงราย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ที่เป็นต้นแบบ ให้ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนจวบจนปัจจุบัน