ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1253 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่12)


ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่12)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายภาณุพันธ์ ปันเป็ง และ นางสาวแสงดาว แซ่หว่าง ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1. โรงแรมแคลิฟฟอร์เนีย 2016 : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน มีการติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็นชัดเจน มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยผู้เข้าใช้บริการห้องพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก

*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
2. โรงแรมเดอะคอร์เนอร์ : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน มีการติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็นชัดเจน มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทางโรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งของภาครัฐ และมีมาตรการให้ผู้เข้าพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก
*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทางโรงแรมอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
3 โรงแรมแนปโฮเทล : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ด้านหน้าโรงแรมไม่ได้ติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของภาครัฐแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
4. โรงแรมแกรนด์วิสตาเชียงราย : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ตรงแผนกต้อนรับมีการติดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เห็นชัดเจน มีมีจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจุดบริการล้างเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปด้านใน
*หมายเหตุ : ทางโรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของภาครัฐ เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และโครงยกระดับมาตรฐาน SHA Plus ทางโรงแรมมีมาตรการให้ผู้เข้าใช้บริการห้องพักจะต้องแสดงหน้าจอแอพพลิเคชันสวัสดีเชียงรายและหลักฐานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก่อนที่จะทำการเข้าพัก
ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย