ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1248 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมต้อนรับ นายระห์หมัตบูดีมัน ( H.E Mr. Rachmat Budiman ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย 
ในการนี้ นายระห์หมัตบูดีมัน( H.E Mr. Rachmat Budiman ) มีความสนใจและได้ร่วมหารือถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจของไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีเส้นทางคมนาคมทางบก R3A เชื่อมโยงระหว่าง ไทย ลาว จีน และเส้นทาง R3B เชื่อมโยงระหว่าง ไทย เมียนมาร์ จีน ทางน้ำมีแม่น้ำโขงเชื่อมโยงจากประเทศจีนตอนใต้ผ่านอำเภอเชียงแสน พร้อมทั้งได้ชื่นชมจังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองศิลปินและเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากนี้ นายระห์หมัตบูดีมัน( H.E Mr. Rachmat Budiman ) ยังได้เข้าเยี่ยมประชาชนชาวอินโดนีเซีย
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนชาวอินโดนีเซียให้มาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงรายได้เปิดจังหวัดภายใต้ชื่อ Blooming Chiang Rai ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย