ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 15)


 

          วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้

  1. วัดร่องเสือเต้น (Blue Temple) : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาในลักษณะกลุ่มคณะศึกษาดูงาน และเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัว มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ ด้านหน้าทางเข้าอุโบสถ รวมถึงจุดบริการร้านค้า และสถานที่ต่างๆภายในวัด ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ แผ่นป้าย การประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม ด้านสุขอนามัย มีการทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำอยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง พร้อมทางลาดที่สะดวก มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก
  2. โรงแรมเดอะอิมพีเรียล (The Imperial River House Resort) : มีการจองห้องพักในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าพักร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดยาว โรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดตรวจจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, พนักงานได้รับวัคซีนครบตามมาตรการ ฯลฯ และในส่วนของผู้เข้าพักทุกคน จะต้องลงทะเบียน/แสดงหลักฐานการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “สวัสดีเชียงราย” ก่อนการเข้าพัก จากการสอบถามยังไม่พบผู้เข้าพักที่มีความเสี่ยงการติดโรคเชื้อไวรัสฯ และยังไม่พบปัญหานักท่องเที่ยวร้องเรียนในการให้บริการของโรงแรม

              *หมายเหตุ : โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

  1. วัดพระสิงห์ (Prasing Temple) : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 มีการจุดบริการตั้งเจลล้างมือ ตามสถานที่ต่างๆภายในวัด ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ แผ่นป้าย การประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำ อยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง พร้อมทางลาดที่สะดวก มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก
  2. วัดพระแก้ว (Phra Kaew Temple) : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาในลักษณะกลุ่มคณะศึกษาดูงาน และเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัว มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงบริเวณภายในวัด มีการลงชื่อ สถิติการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อฯ ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ แผ่นป้าย การประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำ อยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง พร้อมทางลาดที่สะดวก มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก

          ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย