ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 16)


 

          วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายภานุพงษ์ ชัยสิทธิ์ และนางสาวแสงดาว แซ่หว่าง ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. ขัวศิลปะ : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  ด้านความปลอดภัยมีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่จัดแสดงภาพ และห้องน้ำอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 5 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดต่างๆ และเป็นกลุ่ม/คณะนักเรียนนักศึกษา ที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานศิลปะของศิลปิน พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

              *หมายเหตุ : วันที 26 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดนิทรรศการ “ขัวศิลปะครั้งที่ 10” ณ ขัวศิลปะ เชียงราย เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.00 -18.00 น. (ไม่มีค่าเช้าชม)

  1. ร้านขายของที่ระลึกขัวศิลปะ : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  ด้านความปลอดภัยมีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้บริการ  ด้านความเป็นธรรม มีราคาสินค้าติดไว้ชัดเจน พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน  เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
  2. ร้านอาหารมาลองเต๊อะ : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  ด้านความปลอดภัยมีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้บริการ  ด้านความเป็นธรรมมีอัตราค่าบริการค่าอาหารและบริการอื่นๆ ติดไว้ชัดเจน พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน

              *หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทางสถานประกอบการณ์อยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

  1. วัดพระธาตุจอมสัก : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัว มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ อ่างล้างมือ ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงบริเวณภายในวัด มีการลงชื่อ สถิติการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อฯ ด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระเบียบปฏิบัติ แผ่นป้าย การประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมถึงห้องน้ำ อยู่ตลอดเวลา ด้านบริการสถานที่ มีที่จอดรถรับ-ส่ง พร้อมทางลาดที่สะดวก มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย