ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1257 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)  ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ให้กับชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ณ หอประชุมชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สำนักวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงรายเป็นวิทยากรบรรยาย
             การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นจุดขาย และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการเยี่ยมเยือนซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างยั่งยืน