ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1142 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

(การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม) ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.               
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ให้กับ ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
               โดยกิจกรรมในวันนี้คือการลงสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละฐานของชุมชน ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบไว้ในกิจกรรมก่อนหน้า (23 ธันวาคม 2564) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อออกแบบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป