ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เปิดรับสมัครทีมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND PRIME MINITER CUP 2022


เปิดรับสมัครทีมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND PRIME MINITER CUP 2022
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 18
18th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020
จำนวน 3 รุ่น ได้ รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ18 ปี
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
การสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ QR CODE
ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ร่องขุ่น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 052-029211
นางสางแสงทิพย์ ไชยมงคล 094 - 2407129