ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2565 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ( 3 มกราคม 2565)


 

          วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภานุพงษ์ ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีพันตำรวจเอกภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 2 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 7 ครั้ง  ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 7 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 คน จำแนกข้อมูล ดังนี้

          - อำเภอเมืองเชียงราย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย

          - อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          - อำเภอพาน ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 2 ราย

          - อำเภอแม่สรวย ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 2 ราย

          - อำเภอเชียงแสน ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 1 ราย

          **สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิดและดื่มแล้วขั บ   

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565          

          ยอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 ดังนี้

          ⁃ เกิดอุบัติเหตุ 34 ครั้ง

          ⁃ บาดเจ็บ (Admit) 30 ราย

          ⁃ เสียชีวิต 6 ราย