ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (4 มกราคม 2565)


 

          วันอังคาร 4 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชะนาญการ และนางสาวกิจการ ท่าโพธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 8 ครั้ง  ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 7 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 คน จำแนกข้อมูล ดังนี้

          - อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

          - อำเภอพาน ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย

          - อำเภอเวียงชัย ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย

          - อำเภอเทิง เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

          - อำเภอแม่จัน เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

          - อำเภอเวียงแก่น ผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

          - อำเภอเชียงแสน ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย

          ** สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิดและดื่มแล้วขับ

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565          

          มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ดังนี้

          ⁃ เกิดอุบัติเหตุ 49 ครั้ง

          ⁃ บาดเจ็บ (Admit) 44 ราย

          ⁃ เสียชีวิต 9 ราย