ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน

"วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565"

 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชาการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565"
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานกิจกรรม
               ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธาสำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาจังหวัดชาดเชียงราย ด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เมื่อยามได้รับความทุกข์ยากความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย