ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ผ่านระบบออนไลน์


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในภาคเหนือ 6 แห่ง ได้แก่
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน