ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2565 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ


วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ณ หอประชุมบ้านโป่ง หมู่ 10  ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงรายเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมดังกล่าว 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นจุดขายและสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการเยี่ยมเยือนซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “บ่อน้ำร้อนสามสี” บ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน