ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2565 เปิดดู 1243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และทำบุญเมืองเชียงราย พร้อมทั้งร่วมพิธีไหว้สาพญามังราย (ถวายเครื่องสักการะ)


วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.45 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และทำบุญเมืองเชียงราย พร้อมทั้งร่วมพิธีไหว้สาพญามังราย (ถวายเครื่องสักการะ) ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี ดังกล่าว โดยการประกอบพิธีต่างๆ เป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 และเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชน ทั้งนี้มี กำหนดการจัดงานพ่อขุนม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ 2565 ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสนามฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า)