ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวข่วงพญามังราย - วัดฝั่งหมิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในปี 2565 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ วิถีชีวิตในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย


วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.
             สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวข่วงพญามังราย - วัดฝั่งหมิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในปี 2565 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ วิถีชีวิตในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยมีการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ และบุคลากรการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะ/ความรู้ ในเรื่อง การออกแบบอาหารชุมชน การเล่าเรื่องท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงราย การพัฒนาการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในซุ้มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565
            ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม "นักเล่าเรื่องเมืองเชียงราย" ซึ่งได้รับการอบรมในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม "นักเล่าเรื่องเมืองเชียงราย"