ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1247 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 1/2565


          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีนาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          โดยในการประชุมมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 2/2564 มีการแจ้งให้ทราบและพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ให้บริการต่ออากาศยาน ลูกเรือ ผู้โดยสาร สินค้า และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน มีการรายงานข้อมูลสนับสนุนการอำนวยความสะดวก รายงานผลการตรวจสอบด้านการอำนวยความสะดวกและการแก้ไขข้อบกพร่อง  และรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รวมถึงปัญหาขัดข้องในการดำเนินงาน