ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1253 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำรวจวัดพระธาตุดอยจอมทอง ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำรวจวัดพระธาตุดอยจอมทอง

ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.        
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสำรวจวัดพระธาตุดอยจอมทอง
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งในการนี้มี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะ ร่วมการลงสำรวจพื้นที่ด้วย เพื่อสำรวจพื้นที่/ภูมิทัศน์ เส้นทางถนนทางเข้าวัด ป้าย และสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยจอมทอง โดยเป็นการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดพระธาตุดอยจอมทอง ให้สวยงาม เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
               เบื้องต้นนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดให้บูรณะประตูเมืองเก่า " ประตูขะต๊ำ" ให้มีความสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณทางเข้าวัดพระธาตุดอยจอมทอง และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางบริเวณรอบวัด
โดยให้ประสานงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมบูรณาการ การทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงร่วมกันต่อไป