ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1247 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 1/2565)


 

 

 

 

 

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. วัดร่องขุ่น : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พนักงานให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการให้บริการ มีที่จอดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและทางลาดที่สะดวก รวมถึงห้องสุขาสำหรับผู้พิการ ด้านสุขอนามัยมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องสุขาสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  2. สิงห์ปาร์ค : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานสถานประกอบการประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ โดยบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีจุดวัดอุณหภูมิร่างกายและจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการให้บริการ มีป้ายแสดงข้อความถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการเข้าใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ มีห้องสุขาไว้บริการสำหรับผู้พิการและมีการดูแลรักษาความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่สม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เจ้าหน้าที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  3. วัดร่องเสือเต้น : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พนักงานให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการให้บริการ มีที่จอดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและทางลาดที่สะดวก รวมถึงห้องสุขาสำหรับผู้พิการ มีการทำความสะอาดจุดบริการห้องสุขาเป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่สม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  4. Nap Hotel : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ผู้เข้าพักในช่วงนี้เป็นชาวไทยทั้งหมด มีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บริเวณทางขึ้นห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแสงสว่างที่เพียงพอ มีทางหนีไฟและแผ่นป้ายที่เห็นได้ชัดเจน

          *หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ในโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

  1. The Corner Hotel : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ผู้เข้าพักในช่วงนี้เป็นชาวไทยทั้งหมด มีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บริเวณทางขึ้นห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแสงสว่างที่เพียงพอ มีทางหนีไฟและแผ่นป้ายที่เห็นได้ชัดเจน

          *หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ยกระดับมาตรฐานโรงแรม/ที่พักให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย