ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว "Chiang Rai Coffee & Tea Season"


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
"Chiang Rai Coffee & Tea Season"
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว "Chiang Rai Coffee & Tea Season" ณ ร้านเมลท์อินยัวร์เม้าท์ เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงในเรื่องของชา และกาแฟครบวงจร ตั้งแต่เรื่องการปลูก แปรรูป และจำหน่ายในรูปแบบ วัตถุดิบหรือการดำเนินธุรกิจร้านชากาแฟ สามารถดึงดูดให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยชาและกาแฟ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อ ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ให้มีความต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้สู่พื้นที่โดยรอบ โดยกิจกรรม "Chiang Rai Coffee & Tea Season" จะเริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565