ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1259 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 4/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. โรงแรมเฮอรีเทจ เชียงราย : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวันและห้องประชุมสัมมนา จำนวนห้องพักทั้งหมดประมาณ 321 ห้อง โดยโรงแรมได้เข้าร่วมโครงการ Test & Go 5th Day มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านโครงการ Test&Go เข้าเช็คอิน 3-4 คน/คืน มีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บริเวณทางขึ้นห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแสงสว่างที่เพียงพอ มีทางหนีไฟและแผ่นป้ายที่เห็นได้ชัดเจน ห้องประชุมสัมมนามีการดูแลความสะอาดและปฏิบัติตามาตรการรัฐทุกขั้นตอนในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงแรมผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus แล้ว และเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงราย
  2. เฮือนชญาดล เชียงราย : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวัน จำนวนห้องพักทั้งหมด 14 ห้อง ราคาห้องพักเริ่มต้น 850 - 1200 บาท/คืน เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านโครงการ Test&Go เข้ามาพักบ้างแล้ว ทางเข้าด้านหน้าโรงแรมมีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บริเวณทางขึ้นห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแสงสว่างที่เพียงพอ มีทางหนีไฟและแผ่นป้ายที่เห็นได้ชัดเจน โรงแรมผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus Extra แล้ว
  3. วัดร่องเสือเต้น : ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พนักงานให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการให้บริการ มีที่จอดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและทางลาดที่สะดวก รวมถึงห้องสุขาสำหรับผู้พิการ มีการทำความสะอาดจุดบริการห้องสุขาเป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่สม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-1
  4. โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย : สถานประกอบการเปิดให้บริการห้องพักรายวันและห้องประชุมสัมมนา ในระดับ 5 ดาว จำนวนห้องพักทั้งหมดประมาณ 159 ห้อง โดยโรงแรมได้เข้าร่วมโครงการ Test & Go 5th Day มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านโครงการ Test&Go เข้ามาพักบ้างแล้ว มีจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนไทยชนะ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ด้านสุขอนามัยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา และมีระบบตรวจรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บริเวณทางขึ้นห้องพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแสงสว่างที่เพียงพอ มีทางหนีไฟและแผ่นป้ายที่เห็นได้ชัดเจน ห้องประชุมสัมมนามีการดูแลความสะอาดและปฏิบัติตามาตรการรัฐทุกขั้นตอนในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงแรมผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus แล้ว และเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงราย

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย