ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียรางราย ชั้น 2 ตำบลป่าอ้อนดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

        โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้แทนจากบริษัทสิงห์ปาร์ค จำกัด เชียงราย เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบแนวทางและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ระดับจังหวัด และชนิดกีฬาที่จะทำการจัดการแข่งขันฯ ร่วมทั้ง การกำหนดเอกสาร คุณสมบัติ การสมัครของนักกีฬา ซึ่งจะดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น ในช่วงเดือนเมษายน 2565