ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565 เปิดดู 1250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) (สาขาท่องเที่ยวและบริการ)


 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) (สาขาท่องเที่ยวและบริการ)
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) (สาขาท่องเที่ยวและบริการ) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
               "Chiang Rai Brand "และ"Chiang Rai Brand Plus +" คือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การันตีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย รังสรรค์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคนสร้างสรรค์งานของเชียงรายในหลากหลายสาขา อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม / ผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ / ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก / สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา / การท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน, กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่, กลุ่มโรงแรมและที่พัก, กลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ) และสินค้าอื่น ๆ
               ในวันนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการสาขาท่องเที่ยวและบริการ ที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
- กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 3 ราย
- กลุ่มโรงแรมละที่พัก 2 ราย
- กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่ 1 ราย
ผลการพิจารณา ดังนี้*
- ผ่าน Chiang Rai Brand จำนวน 1 ราย
- ผ่าน Chiang Rai Brand Plus+ จำนวน 5 ราย