ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจังหวัดเชียงราย


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 14.30น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ณ สนามฟุตบอล STAR POWER หนองด่าน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมสามัคคี ระหว่างสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย และ ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย