ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2565 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือกับคณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nation Development Programme in Thailand)


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือกับคณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nation Development Programme in Thailand)
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nation Development Programme in Thailand) ซึ่งการหารือครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายนำโดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
               โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออย่างยั่งยืน แน่นแฟ้น และครอบคลุมด้วยความตั้งใจหลายประการ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมมืออย่างแข็งขัน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มในจังหวัดทางภาคเหนือ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนตามพื้นที่ในภูมิภาค ทั้งนี้มองว่าจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญ ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของท้องถิ่นที่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง