ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2565 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าและฝึกปฏิบัติการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย เส้นทางดอยลิไข่-นาขั้นบันได บ้านนางแลใน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าและฝึกปฏิบัติการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยเส้นทางดอยลิไข่-นาขั้นบันได บ้านนางแลใน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าและฝึกปฏิบัติการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยเส้นทางดอยลิไข่-นาขั้นบันได บ้านนางแลใน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จัดโดย สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
               ด้วย สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว จะดำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
ผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับความรู้และทักษะ ในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่การสร้างอาชีพในอนาคต
ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจดังนี้
-ฝึกปฏิบัติเรื่อง "เทคนิคการเดินป่าและการเป็นมัคคุเทศก์ในการท่องเที่ยวผจญภัย"  วิทยากรโดย คุณณรงค์ กันทะสุข
และคุณสงกรานต์ ยกคำจู (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บ้านนางแลใน)
-ฝึกปฏิบัติเรื่อง "ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการประกอบอาหาร" วิทยากรโดย คุณณรงค์ กันทะสุข และคุณสงกรานต์ ยกคำจู (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บ้านนางแลใน)