ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

ประจำปี 2565 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ด.ร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะนโยบายและแผน นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ นักวิชาการพัสดุ
และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 ณ ลานพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
               จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 
เพื่อสักการะพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญและ โบราณสถานอันเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดังคำขวัญที่ว่า “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” ซึ่งมีความพิเศษเพราะเป็นพระธาตุเจดีย์องค์คู่ เป็นที่เคารพ สักการะของชาวล้านนา และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีกุน ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย การเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีสมโภชน้ำทิพย์
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง พิธีแห่ขบวน เครื่องสักการะ น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน ขบวนแห่รัตนสัตตานัง และขบวนชาติพันธุ์ พิธีสืบชะตาหลวงล้านา พิธีถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระธาตุ และห่มผ้าพระธาตุ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างเคร่งครัด