ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565 เปิดดู 1250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ป.ป.ส. รับมอบหอฝิ่นจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบหนังสือการใช้พื้นที่หอฝิ่นจาก หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยมี Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง รองผู้บังคับการตำรวจเชียงราย ผู้แทนจาก DEA ผู้แทนกรมป่าไม้ และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

         โดยพื้นที่อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หรือ หอฝิ่น ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประกอบด้วย พื้นที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการ อาคารเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ ห้องพัก บ้านพัก สำนักงาน ห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำมะ และป่าสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 156 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา 
        ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี