ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565 เปิดดู 1249 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายศุภ​โชค​ จ​องป​ิ​น​หย่า​ และนายภาณุพันธ์ ปันเป็ง เจ้าหน้าที่​ช่วยเหลือ​นัก​ท่องเที่ยว​จังหวัด​เชียงราย​ เข้าร่วมการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1​ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร​ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม​

          โดย​การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการเป็นล่ามในกระบวนการยุติธรรม สำหรับให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แห่งอนุสัญญาหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนว่าด้วยกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, 1996 ; ICCPR) และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 อันถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศ