ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรม “เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)” 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรม “เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้าง

ความประทับใจ (Service Mind)” 

วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 09.00 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรม “เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)” (กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ยั่งยืน) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติ จากอาจารย์ พลเลิศ พวงสอน นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตการบริการและวิทยากรด้านการบริการ การตลาด สุขภาพจิต ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และยังเป็นอาจารย์พิเศษ (จิตบําบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ อีกด้วย
               การจัดกิจกรรมอบรมฯ ในครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 คน จาก 30 โรงแรมทั่วจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ และพนักงานโรงแรม เพิ่มองค์ความรู้ในการให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความ ประทับใจในงานบริการ เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้ใช้บริการได้อย่างมืออาชีพ และยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจในการให้บริการ สามารถบอกต่อและกลับมาใช้ บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป