ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2565 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ณ ด่านชายแดนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
               โดยลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) และการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมจากการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพบว่าน้ำในแม่น้ำโขง มีสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และความผิดปกติที่ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่ได้เพิ่มสูงตามฤดูกาลในช่วงของฤดูฝนปีที่ผ่านมา ระดับน้ำในตลิ่งลดลงทำให้ตะกอนแร่ธาตุตามริมฝั่ง ไม่ได้ถูกพัดพาตามระบบธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทำให้มีปัญหากับปลาบางสายพันธุ์สูญพันธุ์ และเกษตรกรที่ทำการเกษตรบริเวณริมตลิ่ง