ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมฯนี้ มี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(พ.) เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดการประชุมฯโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง 
               การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทย ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กลับราชอาณาจักรไทย โดยการประสานงานกับฝ่ายการต่างประเทศ/คณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว แขวงบ่อแก้วสปป.ลาว ให้การช่วยเหลือและรับตัวคนไทย จำนวน ๓ ราย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) ที่ถูกหลอกลวงให้ทำงานคอลเซ็นเตอร์ ในเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และได้มีการเตือนภัยการถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว แจ้งเตือนคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแขวงบ่อแก้วและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่เดินทางเข้า สปป.ลาว อย่างผิดกฎหมายจะถูกผลักดันกลับประเทศ ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ สปป.ลาว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายของ สปป.ลาว รวมถึงการรายงานดำเนินการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจับกุม นายจ้าง ผู้นำพา ผู้ให้พักพิงรวมถึงคนไทย เข้า-ออก ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยจับกุมทั้งสิ้น 145 ราย แบ่งเป็นจับกุมแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 124 ราย และจับกุมนายจ้าง นำพา ผู้ให้พักพิงรวมถึงคนไทย เข้า-ออก นอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 21 ราย