ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1253 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีฯ พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข  และพัฒนาชาติไทยจนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านการธำรงรักษาความมั่นคงของประเทศ พระราชกรณียกิจตลอดช่วงเวลากว่า 27 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญ ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน มีการค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการไทยมาจนตราบทุกวันนี้ ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีมติให้ทุกวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า