ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1257 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” (กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และรณรงค์การท่องเที่ยวแบบ New Normal เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจาก COVID ช่วงเทศกาลสงกรานต์)


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวง

          โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และรณรงค์การท่องเที่ยวแบบ New Normal เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจาก COVID ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว