ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2565 เปิดดู 1306 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางตลาด สินค้าเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น (กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์) "โชว์คราฟ อาร์ทสตรีท" (SHOW CRAFT ART STREET) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางตลาด สินค้าเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น (กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์) "โชว์คราฟ อาร์ทสตรีท" (SHOW CRAFT ART STREET) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กาดกองเก่า(ตลาดต้องชม) อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย อนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลแสดงผลงาน ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) จากย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจ Startup และบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์ให้ขยายวงกว้างในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สนใจทั่วไป มีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2565 ณ กาดกองเก่า ตั้งแต่เวลา 15.00 น – 20.00 น.

          โดยพิธีเปิดประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม และมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี นางสาวธฤตมลภร ประชุมทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นางจำเนียร ศักดิ์เรื่องฤทธิ์ ประธานกาดกองเก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านกว่า 50 ร้านค้า การแต่งกายชุดพื้นเมือง รวมทั้งมีกิจกรรมและการแสดงดนตรีพื้นเมืองบนเวทีอีกด้วย