ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย และร่วมกิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานัตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย และร่วมกิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างสรรค์สู่ความเป็นสากล โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ กล่าวรายงาน นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ขัวศิลปะ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมาย มีท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง มีการคมนาคม ที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก มีสถานที่สำหรับแสดงงานศิลปะร่วมสมัยกระจายอยู่ทั่วทั้งเชียงราย ตลอดจนมีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ศิลปินนานาชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ การจัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปะเชียงรายในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างระบบนิเวศนอกห้องเรียน แสดงศักยภาพด้านศิลปะ และวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ทางการท่องเที่ยวด้านศาสนา ให้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ เกิดทางเลือกแนวใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถสร้างรายได้จากต้นทุนทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย นำไปสู่พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความเป็นสากลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ระหว่างพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับหอนิทรรศการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยว

          ทั้งนี้ ประชาชนชาวเชียงรายมีความหลากหลายในชาติพันธุ์ อีกทั้งชาวจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรี เป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้การท่องเที่ยว เชิง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่งดงาม พร้อมทั้งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย