ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2565 เปิดดู 1251 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (สรุปผลวันที่ 12 เมษายน 2565)


 

 

 

 

 

 

 

          วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

          - มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 10 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 9 ราย / เสียชีวิต 1 ราย

            ผู้บาดเจ็บชาวไทย จำนวน 9 ราย (เพศชาย 8 คน เพศหญิง 1 คน) จำแนกข้อมูล ดังนี้

            อำเภอพญาเม็งราย 1 คน / อำเภอเชียงของ 1 คน / อำเภอพาน 1 คน /อำเภอเมืองเชียงราย 2 คน / อำเภอเวียงป่าเป้า 1 คน / อำเภอแม่จัน 2 คน / อำเภอแม่ลาว 1 คน

            ผู้เสียชีวิตชาวไทย จำนวน 1 ราย (เพศชาย) เป็นชาวอำเภอแม่จัน

          - สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และสภาพรถ ตามลำดับ และยังมีพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ร้อยละ 80

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เรื่อง การตรวจจับความเร็ว ความปลอดภัยในการใช้ถนนในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเยาวชน

 

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 17 เมษายน 2565 ขณะนี้ มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2564 ดังนี้

           - เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง

           - บาดเจ็บ (Admit) 12 ราย

           - เสียชีวิต 1 ราย

          *หมายเหตุ: ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ/ชาวต่างชาติ