ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงราย นำคณะออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงราย ณ จุดที่ 1 จุดตรวจบ้านถ้ำปลา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย และ จุดที่ 2 หน่วยบริการประชาชน ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน

          โดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจ รวมถึงมอบสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน บนถนนหลักและถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย