ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย (สรุปผลวันที่ 14 เมษายน 2565)


 

 

 

 

 

 

 

          วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอนุสรา สิงหราช เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที 14 เมษายน 2565 โดยมีนายครรชิต ชมภูแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

          สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

          - มีอุบัติเหตุทางท้องถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 8 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 8 ราย / ไม่มีผู้เสียชีวิต

            ผู้บาดเจ็บ จำนวน 8 ราย (เพศชาย 6 คน เพศหญิง 2 คน)

            ผู้เสียชีวิต –ไม่มี-

          - สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่มแล้วขับ

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้อำเภอ ท้องถิ่น และชุมชน ได้กวดขันเข้มงวดการตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการกวดขันการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงการเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการตรวจตราสถานที่ๆเป็นแหล่งมั่วสุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นนั้นๆ

 

          จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 17 เมษายน 2565 ขณะนี้ มียอดสะสมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2565 ดังนี้

           - เกิดอุบัติเหตุ 27 ครั้ง

           - บาดเจ็บ (Admit) 27 ราย

           - เสียชีวิต 1 ราย

          *หมายเหตุ: ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ/ชาวต่างชาติ