ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2565 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14


วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "ทุ้งฟ้าเกมส์" ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ทั้ง 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "ทุ้งฟ้าเกสม์' ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่