ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 และมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย


 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น.

         นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 และมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา  ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, ประธานเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย และผู้แทน บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา โดยสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีของกลุ่มชาวไทยภูเขา ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความรักวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

      ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 และมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และลานกิจกรรมสิงห์ปาร์คเชียงราย รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายมากกว่า 17 ชาติพันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ กลิ้งครก ยิงหน้าไม้ ฟอร์มูล่าม้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan page : มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย