ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดดู 1310 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์แปรผลในเหตุการณ์ที่สำคัญ แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และผลการดำเนินงานที่สำคัญ นำเสนอในที่ประชุม