ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7


 

 

          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

          การประชุมได้มีการรายงานผลการติดตามและประเมิน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียรายและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID-19 เทศบาลนครเชียงราย และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย