ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565"


พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565"

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานในพิธีเปิด "มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565" ณ ลานกิจกรรมสิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และสิงห์ปาร์คเชียงราย ได้ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการ “มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และสิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) อีกทั้งยังเปิด พื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในกิจกรรมฯ มีการแข่งขันกีฬาสากล 3 ชนิด และกีฬาพื้นบ้าน 12 ชนิดรายการ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ นำสินค้าประจำถิ่น ของดีแต่ละพื้นที่ มาจัดจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรค์ อีกทั้งรังสรรค์อาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองด้วย