ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1143 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City ภายใต้ชื่อ "Doi Chang Trail 2022"


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา Sport City ภายใต้ชื่อ "Doi Chang Trail 2022"

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา
Sport City ภายใต้ชื่อ "Doi Chang Trail 2022" ณ โรงงานกาแฟดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยนำข้อมูลมาใช้ ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการจัดแข่งขันกัฬาดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนมาก
               กิจกรรม"Doi Chang Trail 2022"มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการวิ่งเทรลของจังหวัดเชียงราย สู่มาตราฐานสากลระดับโลก ด้วยการจัดแข่งขันท้าทายแบบแอดเวนเจอร์ ด้วยนำความสวยงามของธรรมชาติที่โดดเด่น อีกทั้งดอยช้างเป็นแหล่ง Unseen ที่งดงาม ประกอบด้วยเป็นแหล่งผลิตกาแฟระดับโลก ด้วยความสูงระดับน้ำทะเลถึง 1,780 เมตร ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรลครั้งนี้ถึง 15 ชาติ อาทิ นักวิ่งจากประเทศ Australia Belgium Japan France Mexico Netherlands Philippines Russia Federation Sweden Taiwan Ukraine United Kingdom state ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 1. ระยะทาง 65 กิโลเมตร 2. ระยะทาง 35 กิโลเมตร 3. ระยะทาง 15 กิโลเมตร ทำให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล ทั้งหมดมากว่า 900 ราย