ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ


ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ ณ ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย