ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1310 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดตัวธงสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดตัวธงสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ วัดร่องขุ่น

           สำหรับพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์ได้รับเมตตาจากพระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 “TBC 2023” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะทำงานฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ จากนั้นมีการมอบธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ให้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดงานนี้ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะของเมืองนั้นๆ ในประเทศไทยอย่างแท้จริง ด้วยพัฒนาการการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา (กระบี่, นครราชสีมา) ได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดงาน รวมถึงครั้งนี้ได้รับคำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ภาคของศิลปินโดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติได้เป็นผู้สะท้อนและประเมินการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา พบว่าต้องมีการดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อประเมินไปสู่ในเรื่องของความพร้อมในการจัดงาน Biennale ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นต่อไป
          จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ได้รวมพลังศิลปินเชียงราย พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแนวทางของตนเอง โดยมีภาพธงสัญลักษณ์การจัดงาน Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 เขียนอยู่ในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองศิลปะ กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ให้ศิลปินเจ้าบ้านและชาวเชียงราย ตลอดจนผู้มีใจรักศิลปะร่วมสมัยได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม  2566 ถึงเดือนเมษายน 2567