ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1252 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
               ด้วยในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้กำหนดจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้น